Thiết bị kiểm soát và chấm công khuôn mặt Face-S

27.000.000đ

Máy chấm công Face-S là dòng sản phẩm cao cấp. Được thiết kế để dùng ngoài trời, phù hợp với hệ thống chấm công và kiểm soát vào ra.