Phần mềm quản lý

Với đội ngũ công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm về chuyên môn, am hiểu về cách tổ chức quản lý nhân sự, tiền lương, quản lý bán hàng, chúng tôi đã xây dựng lên những bộ phần mềm quản lý nhân sự-tiền lương, phần mềm chấm công, phần mềm bán hàng phù hợp với nhiều văn phòng, doanh nghiệp. Đưa ra các giải pháp hợp lý đối với từng công ty. Tích hợp phần mềm với các thiết bị phần cứng như máy chấm công, kiểm soát an ninh, thiết bị siêu thị…Phần mềm đa ngôn ngữ, đầy đủ tính năng, dễ sử dụng. Đảm bảo sự hài lòng của quý khách hàng.

Showing all 5 results