Kiểm soát thang máy

Kiểm soát thang máy phân tầng và không phân tầng đều được sử dụng bằng cách muốn các nút nhấn trong cabin thang máy nhận lệnh thì quẹt thẻ lên đầu đọc thể, dựa vào dữ liệu mà thẻ đã đăng ký hệ thống điều khiển sẽ cho phép người sử dụng nhấn nút chọn tầng định đi tới. Ngoài ra khi sử dụng thẻ từ để kiểm soát thang máy thì người quản ký tòa nhà có thể quản lý được lượng người trong tòa nhà hay khách đến làm việc, thời gian người ra vào, lượng người ra vào…

Hiển thị tất cả 7 kết quả