Máy chấm công vân tay và khuôn mặt ZKTeco ProfaceX

Liên hệ

  • Phần mềm điều khiển: SDK đẩy kiểm soát truy cập (Linux)
  • Màn hình cảm ứng IK04 8 inch
  • Mặt 30.000 (Tùy chọn 50.000)
  • Thẻ (tiêu chuẩn ID, tùy chọn MF): 50.000
  • Giao dịch: 1.000.000
  • Giao tiếp: TCP / IP, Wi-Fi (Tùy chọn) Đầu vào / Đầu ra Wiegand, SRB